2187) 152/5/PL

Brass ceiling fitting with lost wax cast details and sand cast band finished in antique silver plate with Bohemian crystals

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

152/5/PL H58 – D52 5X28W E14 Brass ceiling fitting with lost wax cast details and sand cast band finished in antique silver plate with Bohemian crystals

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập