2093) 152/8+4

Brass chandelier with ?lost wax? cast details, finished in antique silver plate and Bohemian crystals

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

152/8+4 H110 – D80 12X42W E14 Brass chandelier with ?lost wax? cast details, finished in antique silver plate and Bohemian crystals

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập