2197) 3118/3/P/PL

Cast brass ceiling, finished in antique bronze with white satin glasses.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

3118/3/P/PL
H50 – D45
3X42W E14
Cast brass ceiling, finished in
antique bronze with white satin
glasses.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập