2161) 813/3/P

Cast brass lantern, finished in antique silver plate with clear blown glass and Bohemian crystals.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

813/3/P
H82 – D42
3X42W E14
Cast brass lantern, finished in
antique silver plate with clear
blown glass and Bohemian
crystals.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập