2151) 1761/4/D.40

Brass pendant, finished in polished nikel with white fabric shade.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1761/4/D.40
H38 – D40
1X42W E27
Brass pendant, finished in
polished nikel with white fabric
shade.

1761/4/D.60
H48 – D60
4X42W E14


1761/4/D.40
H38 – D40
1X42W E27


1761/5/D.80
H53,5 – D80
5X42W E14


1761/5/D.100
H80 – D100
5X42W E
14

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập