2148) 1760/1/D.40

Brass pendant, finished in polished nickel with bordeaux/ green/beige pliss? fabric shade

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1760/1/D.40
H38 – D40
1X42W E27
Brass pendant, finished in
polished nickel with bordeaux/
green/beige pliss? fabric shade

1760/4/D.60
H48 – D60
4X42W E14


1760/1/D.40
H38 – D40
1X42W E27


1760/4/D.60/NI
H48 – D60
4X42W E14


1760/5/D.80
H53,5 – D80
5X42W E14


1760/5/D.100
H80 – D100
5X42W E14

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập