2142) 3118/5/G

Cast brass chandelier, finished in antique silver plate with white satin glasses.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

3118/5/G
H104 – D83
5X42W E27
Cast brass chandelier, finished
in antique silver plate with white
satin glasses.

3118/3/P
H76 – D50
3X42W E27


3118/4/M
H90 – D65
4X42W E27


3118/5/G
H104 – D83
5X42W E27

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập