2141) 2033/5

Cast brass chandelier, finished in antique bronze, with hand cut crystals and beige pliss? fabric shades.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2033/5
H46 – D64
5X42W E14
Cast brass chandelier, finished
in antique bronze, with hand cut
crystals and beige pliss? fabric
shades.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập