2139) 494/6

Cast brass chandelier, finished in satin real gold and mat black with bobeches in black Marquinia marble and ivory fabric shades.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

494/6 H70 – D65 6X42W E14 Cast brass chandelier, finished in satin real gold and mat black with bobeches in black Marquinia marble and ivory fabric shades.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập