2138) 841/8

Brass chandelier with ?lost wax? cast details, finished in antique silver plate.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

841/8 H53 – D63 8X42W E14 Brass chandelier with ?lost wax? cast details, finished in antique silver plate.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập