2133) 153/15

Brass chandelier with ?lost wax? cast and hand-chiselled details finished in antique french gold.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

153/15
H75 – D81
15X42W E14
Brass chandelier with ?lost wax?
cast and hand-chiselled details
finished in antique french gold.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập