2131) 2039/8

Brass chandelier with ?lost wax? cast details, finished in antique french gold

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2039/8
H57 – D70
8X42W E14
Brass chandelier with ?lost wax?
cast details, finished in antique
french gold

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập