2130) 2008/8

Brass chandelier with ?lost wax? cast and hand-chiselled details finished in antique french gold

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2008/8 H68 – D70 8X42W E14 Brass chandelier with ?lost wax? cast and hand-chiselled details finished in antique french gold

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập