2127) 621/3/P

Cast brass chandelier, finished in antique french gold with blown satin glass.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

621/3/P
H60 – D40
3X42W E14
Cast brass chandelier, finished in
antique french gold with blown
satin glass.

621/3/P
H60 – D40
3X42W E14


621/3/G
H74 – D50
3X42W E14

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập