2126) 2053/8+4

Cast brass chandelier, finished in antique french gold with blown satin glasses.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2053/8+4 H110 – D116 12X42W E14 Cast brass chandelier, finished in antique french gold with blown satin glasses. 2053/8+4 H110 – D116 12X42W E14 2053/6+3 H85 – D91 9X42W E14

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập