2120) 859/10+3

Brass chandelier with ?lost wax? cast details, finished in antique french gold with bordeaux details and crystals.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

859/10+3 H90 – D93 13X42W E14 Brass chandelier with ?lost wax? cast details, finished in antique french gold with bordeaux details and crystals.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập