2117) CL47/12

Brass chandelier with ?lost wax?cast and hand-chiselled detailsfinished in antique french goldand green details.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CL47/12 H80 – D70 12X42W E14 Brass chandelier with ?lost wax? cast and hand-chiselled details finished in antique french gold and green details. CL47/4 H53 – D37 4X42W E14 CL47/6 H65 – D55 6X42W E14 CL47/12 H80 – D70 12X42W E14

Custom

Blog

Acanthus- biểu tượng kinh điển trong nghệ thuật trang trí.

Trong nghệ thuật trang trí kiến trúc và nội thất, lá Acanthus đã trở thành một chất liệu quen thuộc mà ta có thể dễ dàng bắt gặp ở các công trình kiến trúc cổ điển. Hành trình lịch sử của lá Acanthus đã có những thay đổi,phát triển và biến động không ngừng.

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập