2117) CL47/12

Brass chandelier with ?lost wax?cast and hand-chiselled detailsfinished in antique french goldand green details.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CL47/12 H80 – D70 12X42W E14 Brass chandelier with ?lost wax? cast and hand-chiselled details finished in antique french gold and green details. CL47/4 H53 – D37 4X42W E14 CL47/6 H65 – D55 6X42W E14 CL47/12 H80 – D70 12X42W E14

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập