2116) CL47/12/SILV

Brass chandelier with ?lost wax? cast and hand-chiselled details finished in antique silver plate with black details.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CL47/12/SILV H80 – D70 12X42W E14 Brass chandelier with ?lost wax? cast and hand-chiselled details finished in antique silver plate with black details.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập