2107) 103/10

Gold leaf finish iron chandelier with Bohemian crystals and Bordeaux pliss? fabric shades.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

103/10 H100 – D100 10X42W E14 Gold leaf finish iron chandelier with Bohemian crystals and Bordeaux pliss? fabric shades. 103/10 H100 – D100 10X42W E14 103/8 H74 – D76 8X42W E14 103/6 H74 – D76 6X42W E14

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập