2107) 103/10

Gold leaf finish iron chandelier with Bohemian crystals and Bordeaux pliss? fabric shades.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

103/10 H100 – D100 10X42W E14 Gold leaf finish iron chandelier with Bohemian crystals and Bordeaux pliss? fabric shades. 103/10 H100 – D100 10X42W E14 103/8 H74 – D76 8X42W E14 103/6 H74 – D76 6X42W E14

Custom

Blog

Acanthus- biểu tượng kinh điển trong nghệ thuật trang trí.

Trong nghệ thuật trang trí kiến trúc và nội thất, lá Acanthus đã trở thành một chất liệu quen thuộc mà ta có thể dễ dàng bắt gặp ở các công trình kiến trúc cổ điển. Hành trình lịch sử của lá Acanthus đã có những thay đổi,phát triển và biến động không ngừng.

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập