2106) 2074/6

Cast brass chandelier, finished in antique french gold with Bohemian crystals.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2074/6 H54 – D61 6X42W E14 Cast brass chandelier, finished in antique french gold with Bohemian crystals. 2074/10 H85 – D100 10X42W E14 2074/8 H71 – D89 8X42W E14 2074/6 H54 – D61 6X42W E14 2074/5 H49 – D52 5X42W E14

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập