2104) 618/6+6/CRY

Cast brass chandelier, finished in silver leaf with Bohemian crystals.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

618/6+6/CRY
H75 – D67
12X42W E14
Cast brass chandelier, finished
in silver leaf with Bohemian
crystals.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập