2096) 2017/12

Cast brass chandelier finished in antique silver plate with smoke blue Bohemian crystals.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2017/12 H75 – D100 12X42W E14 Cast brass chandelier finished in antique silver plate with smoke blue Bohemian crystals. 2017/5 H60 – D80 5X42W E14 2017/12 H75 – D100 12X42W E14

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập