2084) 30/12

Sand cast brass chandelier, finished in antique silver plate with smoke blue Bohemian crystals

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

30/12 H125 – D95 12X42W E14 Sand cast brass chandelier, finished in antique silver plate with smoke blue Bohemian crystals

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập