2077) 2024/15+5

Sand cast brass chandelier, finished in antique french gold with Bohemian crystals.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2024/15+5
H120 – D94
20X42W E14
Sand cast brass chandelier,
finished in antique french gold
with Bohemian crystals.

2024/8+4
H90 – D78
12X42W E14


2024/6
H74 – D60
6X42W E14


2024/8
H100 – D70
8X42W E14

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập