2062) 620/2/AP

Cast brass wall light, finished inantique silver plate with blownsatin glass.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

620/2/AP
H25,5 – D40 – PROJ.20,5
2X42W E14
Cast brass wall light, finished in
antique silver plate with blown
satin glass.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập