2043) 2016/3+1/AP

Brass wall light with lost wax cast and hand-chiselled details, finished in antique french gold and black details.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2016/3+1/AP
H59 – D26 – PROJ.32
4X42W E14
Brass wall light with lost wax
cast and hand-chiselled details,
finished in antique french
gold and black details.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập