2005) 617/3/AP/CRY

Sand cast brass wall light, finished in silver leaf, with Bohemian crystals and grey pliss? fabric shades.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

617/3/AP/CRY
H58 – D44 – PROJ.23,5
3X42W E14
Sand cast brass wall light,
finished in silver leaf, with
Bohemian crystals and grey
pliss? fabric shades.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập