2000) 2023/5/G/CRY

Cast brass wall light, finished in antique silver plate with Bohemian crystals.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2023/5/G/CRY
H70 – D49 – PROJ.25
5X42W E14
Cast brass wall light, finished
in antique silver plate with
Bohemian crystals.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập