1993) 2070/13/T

Cast brass floor lamp, finished in antique french gold with Bohemian crystals.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2070/13/T
H186 – D64
13X42W E14
Cast brass floor lamp, finished
in antique french gold with
Bohemian crystals.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập