1992) 2013/13/T

Brass floor lamp with lost wax cast and hand-chiselled details, finished in mat dark bronze and antique french gold.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2013/13/T
H200 – D60
13X42W E14
Brass floor lamp with lost wax
cast and hand-chiselled details,
finished in mat dark bronze and
antique french gold.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập