1991) 616/3/T

Cast brass floor lamp, finished in antique french gold with hand decorated metal shade with red France marble

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

616/3/T
H182 – D47
3X42W E14
Cast brass floor lamp, finished
in antique french gold with hand
decorated metal shade with red
France marble

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập