1982) 755/5/candelabro

Brass table lamp with ?lost wax? cast and hand-chiselled details, finished in antique french gold.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

755/5/candelabro H59 – D35 5X42W E14 Brass table lamp with ?lost wax? cast and hand-chiselled details, finished in antique french gold.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập