1980) 148/3/L

Brass table lamp with ?lost wax? cast details, finished in antique french gold with crystal and hand decorated metal shade with black Portoro marble

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

148/3/L
H82 – D42
3X42W E14
Brass table lamp with ?lost wax?
cast details, finished in antique
french gold with crystal and hand
decorated metal shade with black
Portoro marble

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập