1979) 2103/7/L

Brass table lamp with ?lost wax? cast and hand-chiselled details, finished in mat dark bronze and antique french gold, with ivory pliss? shades

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

2103/7/L
H110 – D55
7X42W E14
Brass table lamp with ?lost wax?
cast and hand-chiselled details,
finished in mat dark bronze and
antique french gold, with ivory
pliss? shades

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập