1977) 528/5/L

Brass table lamp with ?lost wax? cast and hand-chiselled details, finished in mat dark bronze and antique french gold with ivory pliss? fabric shade

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

528/5/L
H100 – D50
5X42W E14
Brass table lamp with ?lost wax?
cast and hand-chiselled details,
finished in mat dark bronze and
antique french gold with ivory
pliss? fabric shade

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập