1976) 869/3/L

Brass table lamp with ?lost wax? cast details, in antique silver plate with hand decorated metal shade with black Portoro marble.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

869/3/L H80 – D42 3X42W E14 Brass table lamp with ?lost wax? cast details, in antique silver plate with hand decorated metal shade with black Portoro marble.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập