1975) 1801/3/L

Brass table lamp with ?lost wax? cast details, finished in antique french gold with red France marble with hand decorated metal shade.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1801/3/L
H80 – D42
3X42W E14
Brass table lamp with ?lost wax?
cast details, finished in antique
french gold with red France
marble with hand decorated
metal shade.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập