1969) 535/1/L

Brass table lamp with ?lost wax? cast and hand-chiselled details, finished in antique french gold with black Portoro marble and square ivory pliss? fabric shade

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

535/1/L
H76 – D35
1X42W E27
Brass table lamp with ?lost wax?
cast and hand-chiselled details,
finished in antique french gold
with black Portoro marble and
square ivory pliss? fabric shade

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập