1968) 533/1/L

Brass table lamp with ?lost wax? cast and hand-chiselled details, finished in mat dark bronze and antique silver plate with square white fabric shade.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

533/1/L
H82 – D36
1X42W E27
Brass table lamp with ?lost wax?
cast and hand-chiselled details,
finished in mat dark bronze and
antique silver plate with square
white fabric shade.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập