1967) 494/2/L

Cast brass table lamp, finished in satin real gold with ivory pliss? fabric shade.

lighting
Design

THÔNG TIN SẢN PHẨM

494/2/L H70 – D50 2X42W E14 Cast brass table lamp, finished in satin real gold with ivory pliss? fabric shade.

Custom

Blog

Tiếp nhận thông tinTư vấn thiết kế chiếu sáng

Đặt lịch trước để được ưu tiên và có buổi tư vấn chất lượng nhất dành cho quý khách.

Đăng nhập